VROME PLAATJES

GRAAIERS

Wat U DWARS zit

INDEX-HOME

PENSIOENEN

Reactieformulier

FLAUWEKUL

MOPPEN

FRAUDE

MUZIEK

LEUKE TIPS

OuweTaaie

reactie op dit bericht:

de ouders van deze kinderen hebben al jaren - vaak ruim 10 jaar - geweten dat ze geen verblijfsvergunning zouden krijgen omdat het land van herkomst niet onveilig was en is.
de linkse partijen waaronder ook de Christen Unie - hebben het mogelijk gemaakt dat deze ouders jaren lang via advocaten ( door ons belastinggeld betaald ) konden procederen en daardoor de uitzetting konden vertragen !!
voorstel van mijn kant is :
deze kinderen een verblijfsvergunning verstrekken onder de verklaring dat vanaf heden deze
hard schreeuwende linkse partijen het bij wet onmogelijk maken dat niet langer dan uiterlijk drie maanden bezwaar kan worden gemaakt tegen de uitzetting,
heeft de rechter vastgesteld dat uitzetting gerechtvaardigd is, dan na drie maanden de vluchtelingen - beter gezegd - de vreemdelingen die in ons land een onderkomen zoeken om economische redenen - uitzetten.
maar dat willen deze partijen niet, de huidige werkwijze levert immers kiezers op !!!

groet,  Jos

Reactie op reactie Hallo Joop.
Hartelijk dank voor jouw betrokkenheid bij onze politiek en alles, wat daar mis gaat.
Als Klaas Dijkhoff meent, te moeten bedanken voor het lidmaatschap van de R.K.Kerk, vanwege de kinder-deportage, dan mag hij dat rustig doen, misschien wel voor de tweede of derde keer, maar dan vind ik dat in mijn ogen een hele domme manier van protesteren. Zo een papieren protest heeft m.i. geen enkele waarde, omdat hij datzelfde lidmaatschap ook al eerder heeft opgezegd, toen wegens het kindermisbruik in de R.K. Kerk.
Als Klaas Dijkhof echt een zinnig en waardevol protest wil laten horen, dan heeft hij daarvoor een veel beter middel binnen handbereik en wel als volgt.
Klaas is lid van de politieke partij, de V.V.D., en nog wel een heel belangrijk lid, waarnaar geluisterd wordt.
Hij wordt uitgenodigd voor elke vergadering van de V.V.D., neemt deel aan vele gesprekken over allerlei vraagstukken en problemen in den lande, kan bij elk onderwerp vragen om zijn mening te zeggen en dan daarbij telkens weer vragen een motie in te dienen, ook over de kinder-deportage, hij kan daarover een stemming vragen en een meerderheid aan stemmen krijgen. Elk dagblad vliegt daarop af om de uitslag met grote koppen van letters te publiceren, zodat de meerderheid van de VVD-stemmers de kinder-deportage gaat afwijzen. Dat is de taak van de politiek, niet van de godsdiensten in Nederland, die een andere taak hebben. Dit lijkt mij voor Klaas een beter idee dan het opzeggen van het lidmaatschap bij een geloofsgemeenschap, die te maken heeft met leegloop van de kerken
Ouwe Taaie  
27-08-2018 Stuurden velen van u het onderstaande bericht door naar leden tweede kamer en politieke partijen:
Citaat bericht: Schandalig dat deze 98% Nederlandse kinderen worden weggestuurd naar een voor hen onbekend land. Schaam je diep hoever kun je zinken, Wat de Christelijke partijen betreft: haal a.u.b. direct de C van christen uit uw partijnaam. -------------------------------------
Januari 2019 zien we resultaat, langzaam komen onze bestuurder tot bezinning zeker met de a.s. verkiezingen in het vooruitzicht. Klaas Dijkhoff trekt het zich persoonlijk aan en schrijft zich uit bij de katholieke kerk. Bravo Klaas het deporteren van kinderen die praktisch hun hele leven in Nederland hebben gewoond naar een onbekend land waarvan ze zelfs de taal niet spreken. Dat kun je niet meer katholiek noemen.